Tiskové zprávy a fotografie

Pro zařazení do emailingového listu novinářů pošlete Vaše kontaktní údaje na adresu press@ta-production.cz, materiály Vám budeme vždy zasílat k datu oficiálního vydání. Na stejný email se obracejte v případě žádosti o starší materiály, rozhovory či jiné doplňující informace.

.

Akreditace pro média

Novinářská akreditace je určena novinářům, fotografům, TV a rádio redaktorům a jejich štábům. Odesláním žádosti o novinářskou akreditaci/fotopasu nevzniká nárok na její udělení. Novinářská akreditace bude následně potvrzena/zamítnuta e-mailem.

O udělení akreditace bude rozhodovat předem poskytnutá publicita akce.

O akreditaci si, prosím, zažádejte nejpozději 7 dní před konáním příslušné akce. V ideálním případě doložte vaši žádost uveřejněnými informacemi o akci. Na pozdější žádosti, případně žádosti o akreditace přímo na místě, nebude brán z organizačních důvodů zřetel. Součástí žádosti jsou i případné žádosti o rozhovory s konkrétními umělci, případně další požadavky.

Všichni akreditovaní budou detailně informováni o detailech vstupu na akci, možnosti focení, pořizování audio nebo video záznamu, pohybu v backstage apod. Akreditovaní novináři/fotografové apod. přijetím akreditace vyjadřují souhlas s těmito závaznými pravidly pořadatele a prohlašují, že se jimi budou řídit.

Současně žádáme všechny akreditované novináře po realizovaném mediálním výstupu z akce o jeho zaslání na e-mailovou adresu press@ta-produciton.cz. Tato pomoc vám bude výhodou při akreditaci na další akce pořádané společností TICKET ART PRODUCTION, s.r.o.

.

FAQ

Kolik skladeb se smí fotit / natáčet?
Ve většině případů je možné na akci fotografovat natáčet první tři písně/vystoupení. Poté fotograf opouští prostory akce a fotografování dále možné není. Fotografové se na akci bez výjimky řídí pokyny místní pořadatelské služby jmenované společností TICKET ART PRODUCTION, s.r.o. Výjimku z tohoto pravidla může schválit management společnosti TICKET ART PRODUCTION, s.r.o. Pořizování audio/video záznamů akce v jakékoli formě je ve většině případů zakázáno.

Focení s bleskem
Podmínkou udělení fotopassu je pořizování fotografií BEZ blesku. Současně důrazně žádáme fotograf(k)y, aby přišli oblečeni v tmavém oděvu a nerušili vjem diváků světlým oděvem.

.

Kontakt pro média

email: press@ta-production.cz